Regulamin dostaw

Warunki realizacji us艂ugi Catering聽 Dietetyczny聽 Zdrowe Gary Wroc艂aw .

Zamawianie

Zam贸wienia na wybrane programy dietetyczne przyjmujemy drog膮 elektroniczn膮 przez nasz sklep internetowy www.sklepzdrowegary.pl聽聽聽 zak艂adka catering dietetyczny Wroc艂aw.

Dostaw臋 cateringu聽 rozpoczynamy w ci膮gu 2 roboczych dni od ostatecznych ustale艅 dotycz膮cych diety, miejsca聽 i godziny dostaw oraz 聽zaksi臋gowaniu p艂atno艣ci. Na co otrzymaj膮 pa艅stwo potwierdzenie drog膮 elektroniczn膮.

Po rozpocz臋ciu dostaw w ramach wykupionego zam贸wienia (tj. po aktywacji zam贸wienia) nie ma mo偶liwo艣ci zwrotu pieni臋dzy聽wp艂aconych na poczet tego zam贸wienia. Dopuszczamy jedynie mo偶liwo艣膰 przepisania warto艣ci zam贸wienia na inny termin lub innego odbiorc臋.

W celu prawid艂owego wykonania zawartej umowy Zamawiaj膮cy jest obowi膮zany r贸wnie偶 do podania swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane b臋d膮 przetwarzane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, a tak偶e regulaminem sklepu kt贸ry jest dost臋pny https://sklepzdrowegary.pl/regulamin-2

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niew艂a艣ciwe spo偶ywanie zamawianych posi艂k贸w, w tym spo偶ycie w sprzeczno艣ci ze stanem zdrowia Zamawiaj膮cego, np. wywo艂ane wskutek chor贸b istniej膮cych oraz przebytych, nadci艣nienia t臋tniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, wyst臋puj膮cych alergii, czy za偶ywanych lek贸w. W przypadku w膮tpliwo艣ci co u przeciwwskaza艅 do spo偶ywania zamawianych posi艂k贸w, Zamawiaj膮cy powinien skonsultowa膰 te okoliczno艣ci z lekarzem.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w zwi膮zku z ujawnieniem si臋 schorze艅 uprzednio nieznanych Klientowi oraz szk贸d, kt贸re powsta艂y w zwi膮zku z dokonaniem zam贸wienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.

Zm贸wienia sk艂adamy drog膮 elektroniczna natomiast na wszelkie nurtuj膮ce Pa艅stwa pytania czekamy pod numerem telefonu: +48730314744

 

Dostawa

Posi艂ki dostarczamy bezp艂atnie na terenie miasta Wroc艂aw.

Godzina oraz miejsce dowozu b臋d膮 potwierdzone e-mailowo poprzez przes艂anie formularza potwierdzaj膮cego z艂o偶enie zam贸wienia. Dostawy odbywaj膮 si臋 w godzinach wieczornych 18,00-23,00 lub porannych 6,00-9,00. Godziny dostaw w zale偶no艣ci od rejonizacji.

Codziennie dostarczamy Pa艅stwu gotowy zestaw sk艂adaj膮cy si臋 z 5 posi艂k贸w, kt贸ry odpowiada wybranej diecie. Je偶eli zdecyduj膮 si臋 Pa艅stwo na ca艂otygodniow膮 us艂ug臋 cateringow膮 – w pi膮tkowy wiecz贸r dostarczamy zestawy na sobot臋 i niedziel臋.

Opakowania

Posi艂ki pakowane s膮 w szczelne,聽 przeznaczone do tego celu聽 pojemniki z mo偶liwo艣ci膮 podgrzewania w kuchence mikrofalowej po zdj臋ciu folii zabezpieczaj膮cej.

Zestaw pr贸bny

Zestaw pr贸bny jest zestawem jednorazowym. W przypadku zam贸wienia wi臋kszej ilo艣ci takich zestaw贸w realizowane b臋dzie tylko zam贸wienie, kt贸re wp艂yn臋艂o do nas w pierwszej kolejno艣ci.

Zawieszanie dostaw

Je艣li w trakcie us艂ugi cateringowej za偶ycz膮 sobie Pa艅stwo zawieszenia dostawy np. z powodu wyjazdu prosimy najp贸藕niej dzie艅 przed dostaw膮 do godziny 06:00 wys艂a膰 zg艂oszenie na kontakt@zdrowegary.pl (np. w przypadku ch臋ci zawieszenia posi艂k贸w na czwartek, w 艣rod臋 najp贸藕niej do godziny 6:00 ) , w innym wypadku nie b臋dziemy mogli uzna膰 zawieszenia i dostawa odb臋dzie si臋 zgodnie z planem. Zawieszony pakiet dostarczymy w innym, uzgodnionym terminie.

Anulowanie zam贸wienia

Anulowanie zam贸wienia jest mo偶liwe przed rozpocz臋ciem dostaw. prosimy najp贸藕niej dzie艅 przed dostaw膮 do godziny 06:00 wys艂a膰 zg艂oszenie na kontakt@zdrowegary.pl

 

Reklamacje

W przypadku zastrze偶e艅 co do jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug, Zamawiaj膮cy ma prawo z艂o偶y膰 reklamacj臋 drog膮 elektroniczn膮 na adres: kontakt@zdrowegary.pl 聽lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

Reklamacja powinna by膰 z艂o偶ona niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 2 dni roboczych od ujawnienia si臋 zastrze偶e艅.

 

Postanowienia ko艅cowe

Sk艂adaj膮c zam贸wienie, Zamawiaj膮cy zawiera ze Sprzedawc膮 umow臋 na odleg艂o艣膰 oraz wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zam贸wienia.

W zakresie nieobj臋tym postanowieniami niniejszego regulaminu, maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.